Kontakt

Kontaktní údaje


Adresa

Hotel Kosmos
Žižkova 1799/2a
734 01 Karviná

+420 556 205 851


Jak k nám

Směr od Ostravy:  Pokračujte po hlavní čtyřproudé třídě, na třetí světelné křižovatce odbočte doleva na Třídu Rudé armády (naproti budovy VZP). Pokračujte po hlavní cestě a asi po 400 metrech odbočte doprava na ulici Žižkova. Po asi 180 metrech prudce odbočte doprava a po 150 metrech podél parkoviště přijedete k hlavnímu vchodu hotelu Kosmos.

Směr od Českého Těšína:  Pokračujte po hlavní čtyřproudé třídě 17.listopadu, na třetí světelné křižovatce odbočte doprava na Třídu Rudé armády (naproti budovy VZP). Pokračujte po hlavní cestě a asi po 400 metrech odbočte doprava na ulici Žižkova. Po asi 180 metrech prudce odbočte doprava a po 150 metrech podél parkoviště přijedete k hlavnímu vchodu hotelu Kosmos.

Firemní údaje

SW Kosmos s.r.o.
Žižkova 1799/2
734 01 Karviná

IČ 28146166
DIČ CZ28146166


Informace pro dodavatele

Službu, kterou kdokoliv v pozici dodavatele nabízí firmě SW Kosmos, je možno objednat pouze při oboustranné písemné nebo emailové komunikaci.

Závěrečnou podobu objednávky a souhlas s cenou musí firma SW Kosmos vždy potvrdit písemně s podpisem jednatele firmy, a to buď emailem z adresy, kterou celou dobu používal pro komunikaci, anebo písemně.

Až do písemného potvrzení se jedná pouze o běžnou obchodní komunikaci. Nejedná se o právní jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání nového návrhu na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Komunikace není pro nikoho právně závazná, pokud nebude oboustranně písemně potvrzena. Smluvní vztah mezi dodavatelem a firmou SW Kosmos až do písemného potvrzení nevznikl.

Mapa